Новости
01 Jun 2023
БУЦИНІВКА! УВАГА! Припинення надання послуг ІНТЕРНЕТ!

10 Feb 2023
Нова вартість пакетов ІНТЕРНЕТ-ДОМАШНІЙ

10 Aug 2022
ПРИМОРСЬКЕ! УВАГА! Припинення надання послуг ІНТЕРНЕТ!

15 Jan 2022
Нова вартість пакетов ІНТЕРНЕТ-ДОМАШНІЙ


Горячая линия
28 Jan 2021
Відсутність доступу до мережі Інтернет

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор  ТОВ "ТЕЛНЕТ"
Данилюк К.О.

 

РЕГЛАМЕНТ

"ПРО НАДАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТОВ "ТЕЛНЕТ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регламент складений на підставі Постанови №295 КМУ від 11.04.2012 р. «ПРАВИЛА надання та отримання телекомунікаційних послуг», Закону «Про телекомунікації» вiд 18.11.2003 № 1280-IV та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій.
1.2. Надання телекомунікаційних послуг здійснюється за умови:
1) укладення договору про надання телекомунікаційних послуг (далі — договір) між ТЕЛНЕТ і споживачем згідно з основними вимогами, установленими НКРЗІ;
2) та/або оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.
1.3. АБОНЕНТ — споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні
1.4. АБОНЕНТ реєструється в розрахунково-інформаційній системі обліку послуг ТЕЛНЕТ.
1.5. АБОНЕНТ є кінцевим користувачем і не має права на надання послуг ТЕЛНЕТ третім особам, якщо це не оформлено іншими угодами з ТЕЛНЕТ.
1.6. Абонентський відділ ТЕЛНЕТ видає АБОНЕНТОВІ підписаний Договір.
1.7. Часи роботи Абонентського відділу ТЕЛНЕТ:
— понеділок - четвер: з 08.00 до 17.00.
з 12.00 до 12.45 обідня перерва;
— п'ятниця: з 08.00 до 16.00;
— субота, неділя – вихідний день.
1.8. ТЕЛНЕТ забезпечує можливість цілодобового отримання послуг.
1.9. Якщо інше не обумовлено окремою угодою з ТЕЛНЕТ, АБОНЕНТ самостійно оплачує всі послуги телефонних компаній (або інших організацій) із встановлення з'єднання з комунікаційним обладнанням ТЕЛНЕТ.
1.10. АБОНЕНТ в усіх режимах роботи є ініціатором зв'язку з серверами ТЕЛНЕТ.
1.11. ТЕЛНЕТ не несе відповідальності за якість роботи ліній зв'язку, що надаються іншими організаціями.
1.12. АБОНЕНТ зобов'язаний регулярно звертатися до сервера ТЕЛНЕТ http://www.uptel.net, де публікуються офіційні повідомлення ТЕЛНЕТ, пов'язані з обслуговуванням АБОНЕНТІВ.
1.13. Час проведення планової профілактики не вважається простоєм і сплачується АБОНЕНТОМ.
1.14. Офіційні повідомлення для АБОНЕНТІВ можуть також відправлятися електронною поштою на їх e-mail адресу.
1.15. ТЕЛНЕТ має право:
 - припинити надання послуг АБОНЕНТОВІ відповідно до Закону і в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та зв’язку;
- не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

- відключати кінцеве обладнання споживача:
   1) у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;
   2) на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки;
   3) в інших випадках, визначених Постановою КМУ № 295  від 11.04.2012 р.
 - також інші права, передбачені законодавством та договорами.
1.16. Рекламації від АБОНЕНТІВ щодо послуг ТЕЛНЕТ приймаються протягом 30 днів від дати виникнення спірної ситуації.
1.17. АБОНЕНТ несе повну відповідальність за збереження своїх паролів. АБОНЕНТ має право змінити свої паролі по пред'явленню свого примірника Договора з ТЕЛНЕТ в Абонентському відділі ТЕЛНЕТ.
1.18. ТЕЛНЕТ не контролює і не несе відповідальність за зміст і конфіденційність інформації, що передається АБОНЕНТОМ (АБОНЕНТОВІ).
1.19. АБОНЕНТ може використовувати в процесі споживання послуг ТЕЛНЕТ тільки ліцензійне (отримане(установлене) легальним способом) програмне забезпечення, а також дозволене для використання в українських суспільних телекомунікаційних мережах обладнання. У разі відсутності у АБОНЕНТА відповідних ліцензій і дозволів, рекламації пов'язані з працездатністю програмного забезпечення і обладнання ТЕЛНЕТ не приймаються.
1.20. Даний РЕГЛАМЕНТ є обов'язковим для виконання АБОНЕНТОМ, що підписав Договір про надання телекомунікаційних послуг з ТЕЛНЕТ і не підлягає зміні збоку АБОНЕНТА. В разі незгоди АБОНЕНТА з умовами даного РЕГЛАМЕНТУ, Договір про надання телекомунікаційних послуг з даним АБОНЕНТОМ підписуватися не буде.

2. РОЗРАХУНКОВО-ФІНАНСОВА ЧАСТИНА
2.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.1. АБОНЕНТОВІ надається можливість самостійно вибирати ціновий пакет оплати послуг з представлених у Тарифах ТЕЛНЕТ.
2.1.2. Для зміни схеми оплати, а також підключення до додаткових послуг АБОНЕНТ може заповнити заявку в Абонентському відділі ТЕЛНЕТ. Заявка від АБОНЕНТА може бути
прийнята співробітниками Абонентського відділу ТЕЛНЕТ тільки після посвідчення особи АБОНЕНТА. АБОНЕНТможе посвідчити себе за допомогою оригіналу Договору з ТЕЛНЕТ або паспорта громадянина України. Юридичним особам необхідно також мати при собі лист від організації, що уповноважує свого представника проводити будь-які дії відносно Договору з ТЕЛНЕТ.
2.1.3. Ціновий пакет, вибраний АБОНЕНТОМ, діє протягом повного/неповного календарного місяця і може бути продовжений на наступний місяць якщо АБОНЕНТ не відмовився від вибраного цінового пакету письмово.
2.1.4. Для АБОНЕНТІВ, що використовують послуги з урахуванням трафику, невикористаний трафік в межах наданого ліміту за рахунок Абонентської плати не переноситься на наступний місяць.
2.1.5 АБОНЕНТ, що працює в пакеті з урахуванням трафику, оплачує сумарний трафік.
2.1.6. У випадку, якщо АБОНЕНТ протягом 12 місяців не споживав платних послуг ТЕЛНЕТ, то останній в односторонньому порядку розриває Договір.
2.1.7. У разі тимчасового відключення з причин, перерахованих в п.1.15, повторне включення можливе тільки після покриття боргу АБОНЕНТА. Отримання послуг ТЕЛНЕТ в повному об'ємі гарантується АБОНЕНТОВІ з наступного дня після надходження оплати на розрахунковий рахунок ТЕЛНЕТ.

3. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуга DIALUP
3.1.1. Послуга DIALUP надає доступ до інформаційних ресурсів і стандартних сервісів комп'ютерних мереж з персонального комп'ютера АБОНЕНТА.
3.1.2. З технічної точки зору надання послуг DIALUP – це IP-з'єднання з сервером доступу ТЕЛНЕТ по комутованій телефонній лінії з динамічним виділенням IP-адреси з блоку мереж ТЕЛНЕТ на час сеансу роботи, або із статичною (постійно зарезервованою за АБОНЕНТОМ) IP-адресою. Отримання послуги DIALUP вимагає наявності у АБОНЕНТА комп'ютера достатньої продуктивності, з операційною системою, що підтримує роботу з мережею Інтернет через комутований доступ; модему (бажано, з швидкістю не менше 14400 бит/сек) і телефонної лінії.
3.1.3. ТЕЛНЕТ надає АБОНЕНТУ ім'я користувача (login), пароль для входу в мережу і (за бажанням) адресу електронної пошти у форматі Інтернет.
3.1.4. При отриманні послуги DIALUP тарифікації підлягає ефективний модемний час роботи АБОНЕНТА. Ефективний модемний час – це час, що пройшов з моменту ідентифікації введених користувачем на сервер ТЕЛНЕТ свого логіна і пароля і до моменту розриву з'єднання. Вказані моменти часу фіксуються власними коштами ТЕЛНЕТ. Облік часу ведеться з точністю до секунди.
3.2. Послуги широкосмугового некомутованого доступу у режимі виділеної лінії або по радіотехнології WiMAX.
3.2.1. Послуги  надаються по некомутованих проводових, волоконно-оптичних і радіо каналах зв'язку.
3.2.2. Технологія надання послуги є постійним або сеансовим з'єднанням з сервером доступу ТЕЛНЕТ, використовуючи протоколи Ethernet/IP, як транспорт.
3.2.3. ТЕЛНЕТ надає одну динамічну або статичну (залежно від пакету) IP-адресу і забезпечує його маршрутизацію.
3.2.4. По заявці АБОНЕНТА йому можуть бути видані додаткові IP-адреси з оплатою згідно діючим Тарифам; для використовування додаткових IP-адрес АБОНЕНТУ необхідний маршрутизатор.
3.2.5. При відмові від послуги АБОНЕНТ втрачає права на використовування виданих раніше IP-адрес з блоку мереж ТЕЛНЕТ і безкоштовного розміщення зон DNS на серверах ТЕЛНЕТ.
3.3. Послуга  «БЕЗПРОВОДОВИЙ ІНТЕРНЕТ–ДОМАШНІЙ»
3.3.1. Технологія надання послуги є сеансовим з'єднанням з сервером доступу ТЕЛНЕТ, використовуючи канальні протоколи бездротової передачі даних сімейства IEEE 802.11 і Ethernet/IP як транспорт.
3.3.2.  Перед першим виходом на зв'язок АБОНЕНТ повинен активувати послугу в особистому кабінеті користувача за адресою: https://my.uptel.net:8444/.
3.3.2. АБОНЕНТ дістає доступ в мережу Інтернет після успішного проходження авторизації.
3.3.3. АБОНЕНТ самостійно вибирає місце стабільного прийому радіосигналу, що забезпечує необхідну для роботи в мережі якість.
3.3.4. АБОНЕНТ зобов'язаний налагодити комп'ютер таким чином:
— у мережевому підключенні локальної мережі повинне бути налагоджене автоматичне отримання IP-адреси і шлюзу (по протоколу DHCP);
— забороняється вказувати IP-адресу уручну.
4. РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ АБОНЕНТА НА ВЕБ-СЕРВЕРАХ ТЕЛНЕТ
4.1. Інформація АБОНЕНТА приймається до розміщення на веб-серверах ТЕЛНЕТ на термін не менше 3 (трьох) місяців.
4.2. АБОНЕНТ самостійно розробляє форму представлення інформації.
4.3. Розміщення інформації і її оновлення здійснюється АБОНЕНТОМ по FTP протоколу.
4.4. ТЕЛНЕТ забезпечує можливість цілодобового доступу до інформації АБОНЕНТА, розміщеної на веб-сервері.
5. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
5.1. Поштовий сервіс (e-mail) використовує протокол POP3 для прийому АБОНЕНТОМ призначених для нього поштових повідомлень і протокол SMTP для передачі підготовлених АБОНЕНТОМ поштових повідомлень; додатково абонент може використовувати протокол HTTP/HTTPS (WebMail) для управління своєю поштовою скринькою.
5.1.1. ТЕЛНЕТ гарантує зберігання повідомлень в поштовій скриньці АБОНЕНТА, встановленого об'єму, протягом терміну дії Договору про надання телекомунікаційних послуг.
5.1.2. При необхідності АБОНЕНТ може збільшити розмір своєї поштової скриньки.
5.1.3. АБОНЕНТ має можливість використовувати додаткові послуги, пов'язані з електронною поштою. Серед них: мобільний доступ (доступ до поштової скриньки АБОНЕНТА ТЕЛНЕТ з будь-якого сегменту мережі Інтернет), підтримка власного поштового домена та інші.
5.2. ТЕЛНЕТ надає АБОНЕНТОВІ послуги місцевого телефонного зв'язку згідно Постанови №295 КМУ від 11.04.2012 р. «ПРАВИЛА надання та отримання телекомунікаційних послуг».

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Где можно приобрести - места продаж карт


Где можно приобрести - места продаж карт